У серпні 2023 року внесено зміни до Закону України «Про безоплатну 
правничу допомогу». Внаслідок цього відбулися зміни у назві та логотипі 
системи надання безоплатної правничої допомоги (попередня назва – 
система надання безоплатної правової допомоги).
З огляду на зазначене для забезпечення належного інформування 
громадськості про можливість отримати безоплатні правничі послуги, 
проcимо  розмістити (оновити) інформацію (банери та текст) щодо системи 
безоплатної правничої допомоги на вашому сайті на постійній основі.
Макети банерів та текстові матеріали розміщені за посиланням: 
https://drive.google.com/drive/folders/1bOtm_T_MJKWWrFKQM0evx5xuKnlF6mnq?usp=sharing
Посилання для переходу з банера: 
https://legalaid.gov.ua/kliyentam/pro-bezoplatnu-pravovu-dopomogu-bpd/