Відповідно до ст.37, 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Банилівської  сільської  ради»,затвердженого 8 сесією Банилівської сільської ради №104-4/2021 від 26.01.2021 року,  розпорядження Банилівського сільського голови  № 129-ОД від 17.10.2022 року «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Банилівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Івана Діяконюка  Банилівської сільської ради та створення конкурсної комісії»

  1. Банилівська сільська  рада оголошує Конкурс на  заміщення вакантної посади директора Банилівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Івана Діяконюка  Банилівської сільської ради Вижницького району Чернівецької області (далі – установа).

найменування і місцезнаходження закладу освіти: - Банилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Івана Діяконюка, вул. Гостинець, 65, с.Банилів Вижницького району Чернівецької області,59216;

найменування посади та умови оплати праці: - директор Банилівського  закладу загальної середньої освіти імені Івана Діяконюка, посадовий оклад по 17 розряду ЄТС – 8679 грн.;

кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі:

 – перелік докуметнів згідно п.3.оголошення;

 

 кінцевий строк подачі документів:

– 07 листопада 2022 року;

 місце подання докуметнів для участі в конкурсі:

 - за адресою: вул..Гостинець, 63, с.Банилів тел. 0671475641;

дата місце початку конкурсного відбору:

- 18.10.2022р., с. Банилів, вул.Гостинець, 63,

етапи його проведення та тривалість

- Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії до 17.10.2022 року;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу -18.10.2022  року;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі включно до 07.11.2022 року з дня оголошення конкурсу;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам – 11.11.2022 року;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі 11.11.2022 року;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу не пізніше 07.11.2022  року ;

7) проведення конкурсного відбору – 15.11.2022 року;

8) визначення переможця конкурсу — 15.11.2022 року;

9) оприлюднення результатів конкурсу.- 17.11. 2022 року;

прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі – КОВДРИШ Володимир Федорович, моб.тел. 0671475641, banulivsr2@ukr.net

  1. Вимоги до кандидатів:

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра(спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього Закону України «Про повну загальну середню освіту».

 

  1. Для участі у конкурсі подають такі документи:

Заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

особовий листок з обліку кадрів  та 2 фотокартки розміром 4х6 см.;

копія паспорта громадянина України;

копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання ;

довідка про відсутність судимості;

довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

  1. Документи від претендентів приймаються протягом 20 календарних днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення Конкурсу.

Конкурс проводиться не пізніше 10 календарних днів після закінчення терміну прийняття документів від претендентів.

Претендент має право:

  • відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, повідомивши про це письмово Комісію сільської ради ;
  • зняти з розгляду Конкурсної комісії свою кандидатуру, повідомивши письмово про це Комісію.

 

З порядком проведення  іспиту та екзаменаційними білетами можна ознайомитися на офіційному  веб-сайті  Банилівської сільської  ради http://gromady/cv.ua  або безпосередньо в сільській раді.

Кінцевий термін подання документів – 07 листопада 2022 року за адресою: 

с.Банилів, вул. Гостинець, 63,

кабінет відділу освіти, культури, молоді, спорту та соціального захисту Банилівської сільської ради.

Телефони для довідок – 0671475641, 0962487789

Конкурс (відкрите засідання за участю учасників Конкурсу) відбудеться

15 листопада 2022 року о 10.00 годині у приміщенні Банилівської сільської ради за адресою: с.Банилів, вул. Гостинець, 63.

 

 

Конкурсна комісія сільської ради