Затверджено

рішенням виконавчого комітету

Банилівської  сільської ради 

№ 97 від 06.10.2023 року

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з державної реєстрації народження дитини

 

1.

Інформація про ЦНАП

(місце подання документів та отримання результату послуги)

Відділ «Центр надання адміністративних послуг/ Центр Дії» Банилівської сільської ради

Адреса: вул. Гостинець, буд.63, с. Банилів Вижницького району Чернівецької області,  59216

Тел.: (03730) 5-93-71

Веб-сайт: https://banylivska-gromada.gov.ua

Електронна пошта: banulivsr2@gmail.com

Режим роботи:

Понеділок, вівторок, середа, четвер п’ятниця з 09.00 до 16.00.

Без перерви на обід

Субота, неділя – вихідні дні.

2.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява батьків дитини чи одного з них

3.

Перелік документів необхідних для надання послуги та вимоги до них

 1. Заява встановленої форми, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру, про державну реєстрацію народження;
 2. Паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства) суб’єкта звернення;
 3. Документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини;
 4. Рішення суду, постановлене відповідно до статті 317 Цивільного процесуального кодексу України, про встановлення факту народження, що відбулося на тимчасово окупованій території України;
 5. Документи, необхідні для визначення походження дитини від батьків, передбачені частиною першою статті 122, частиною першою статті 135 Сімейного кодексу України.

4.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. У паперовій формі документи подаються жінкою та чоловіком особисто.

2. Якщо жінка та/або чоловік не можуть через поважну причину особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати їх представники. Повноваження представника повинні бути нотаріально засвідчені.

 

5.

Оплата

Безоплатно.

 

6.

Результат надання послуги

Складання актового запису про народження в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача:

а) свідоцтва про народження дитини;

- витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (довідка) про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України

7.

Строк надання послуги

У день звернення (невідкладно)

8.

Спосіб отримання відповіді (результату)

Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про народження безпосередньо у ЦНАПі/Центрі Дії

9.

Акти законодавства щодо надання послуги

 • Цивільний кодекс України;
 • Сімейний кодекс України;
 • Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2013 року №9 «Про затвердження Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я»;
 • Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 № 1064;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;
 • Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940;

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

  

з державної реєстрації народження дитини

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова

особа і структурний підрозділ

Дія

(В,У,П,3)

Термін виконання (днів)

1

Прийом документів необхідних для отримання адміністративної послуги, роз’яснення умов та порядку проведення державної реєстрації народження, встановлення особи суб’єкта звернення

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

2

Формування заяви про державну реєстрацію народження за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр), надання її для ознайомлення та підписання суб’єкту звернення

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

3

Облік заяви у відповідному журналі встановленої форми

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

4

Складання в електронному вигляді в Реєстрі та на паперових носіях актового запису про народження (державна реєстрація народження)

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

5

Ознайомлення суб’єкта звернення з відомостями актового запису про народження

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

6

Формування в Реєстрі та видача свідоцтва про народження дитини

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

7

Внесення відомостей до книги обліку бланків свідоцтв

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

8

Видача суб’єкту звернення результату надання адміністративної послуги

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

Термін надання послуги

1 день

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З затверджує

 

Сільський голова                                                       Василь СОЛОМКО

 

Затверджено

рішенням виконавчого комітету

Банилівської  сільської ради 

№ 97 від 06.10.2023 року

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з державної реєстрації шлюбу

 

1.

Інформація про ЦНАП

(місце подання документів та отримання результату послуги)

Відділ «Центр надання адміністративних послуг/ Центр Дії» Банилівської сільської ради

Адреса: вул. Гостинець, буд.63, с. Банилів Вижницького району Чернівецької області,  59216

Тел.: (03730) 5-93-71

Веб-сайт: https://banylivska-gromada.gov.ua

Електронна пошта: banulivsr2@gmail.com

Режим роботи:

Понеділок, вівторок, середа, четвер п’ятниця з 09.00 до 16.00.

Без перерви на обід

Субота, неділя – вихідні дні.

2.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява жінки та чоловіка про державну реєстрацію шлюбу

3.

Перелік документів необхідних для надання послуги та вимоги до них

1. Заява про державну реєстрацію шлюбу встановленої форми, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

2. Паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства, посвідка на постійне чи тимчасове проживання іноземця на території України);

3. Документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України;

4. Документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (якщо шлюб повторний);

5. Документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.

 

4.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. У паперовій формі документи подаються жінкою та чоловіком особисто.

2. Якщо жінка та/або чоловік не можуть через поважну причину особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати їх представники. Повноваження представника повинні бути нотаріально засвідчені.

 

5.

Оплата

Платно.

Державне мито у розмірі 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (85коп.).

Реквізити:Банилівська сільська рада

р/р UA 958999980314010537000024369

МФО 899998

ЄДРПОУ 37836095

Код платежу: 22090100

Призначення платежу: Державне мито

Від сплати державного мита звільняються категорії громадян:

- громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

- громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

- особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

- особи з інвалідністю I та II групи.

6.

Результат надання послуги

1. Складання актового запису про шлюб в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача кожному з подружжя свідоцтва про шлюб;

2. Письмова відмова у проведенні державної реєстрації шлюбу

7.

Строк надання послуги

Державна реєстрація шлюбу проводиться з дотриманням строків, визначених статтею 32 Сімейного кодексу України, та з урахуванням побажань наречених

8.

Спосіб отримання відповіді (результату)

Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про шлюб безпосередньо у ЦНАПі/Центрі Дії

9.

Акти законодавства щодо надання послуги

 1. Цивільний кодекс України;
 2. Сімейний кодекс України;
 3. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
 4.  Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито»;
 5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;
 6.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року № 669-р «Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»
 7. Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

  

з державної реєстрації шлюбу

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова

особа і структурний підрозділ

Дія

(В,У,П,3)

Термін виконання (днів)

1

Прийом, перевірка повноти та правильності документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, роз’яснення умов та порядку проведення державної реєстрації шлюбу, встановлення особи суб’єктів звернення, інформування про можливість здійснення медичного обстеження та за бажанням суб’єктів звернення видача направлення за зразком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я; ознайомлення з правами та обов’язками наречених, як майбутніх подружжя і батьків.

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

2

Призначення з використанням програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр) дня та часу державної реєстрації шлюбу, з додержанням вимог, передбачених статтею 32 Сімейного кодексу України та з урахуванням побажань наречених

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

3

Формування та реєстрація за допомогою програмних засобів ведення Реєстру заяви встановленої форми, надання її для ознайомлення та підписання суб’єктам зверненням

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

4

Прийом, перевірка повноти заяви та документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, ідентифікація особи суб’єкта звернення; реєстрація за допомогою програмних засобів ведення Реєстру заяви встановленої форми, поданої, в установленому порядку, суб’єктами звернення в електронній формі через веб-портал Міністерства юстиції України

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

5

Облік у відповідному журналі заяви встановленої форми

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

6

Прийняття рішення щодо надання адміністративної послуги

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

7

Складання в електронному вигляді в Реєстрі та на паперових носіях актового запису про шлюб (державна реєстрація шлюбу)

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

8

Ознайомлення суб’єктів звернення з відомостями актового запису про шлюб, складеного у присутності суб’єктів звернення

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

9

Формування в Реєстрі у присутності суб’єкта звернення та видача йому свідоцтв про шлюб

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

10

Внесення відомостей до книги обліку бланків свідоцтв про шлюб

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

11

Проставлення, у відповідних випадках, на першій сторінці паспорта громадянина України у формі книжечки відмітки про те, що зазначений документ підлягає обміну в місячний строк у зв'язку зі зміною прізвища при державній реєстрації шлюбу

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

Термін надання послуги

1 день

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З затверджує

 

Сільський голова                                                       Василь СОЛОМКО

 

 

 Затверджено

рішенням виконавчого комітету

Банилівської  сільської ради 

№ 97 від 06.10.2023 року

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з державної реєстрації смерті

 

1.

Інформація про ЦНАП

(місце подання документів та отримання результату послуги)

Відділ «Центр надання адміністративних послуг/ Центр Дії» Банилівської сільської ради

Адреса: вул. Гостинець, буд.63, с. Банилів Вижницького району Чернівецької області,  59216

Тел.: (03730) 5-93-71

Веб-сайт: https://banylivska-gromada.gov.ua

Електронна пошта: banulivsr2@gmail.com

Режим роботи:

Понеділок, вівторок, середа, четвер п’ятниця з 09.00 до 16.00.

Без перерви на обід

Субота, неділя – вихідні дні.

2.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява родичів померлого, представників органу опіки та піклування, працівників житлово-експлуатаційних організацій, адміністрації закладу охорони здоров’я, де настала смерть, та інших осіб

3.

Перелік документів необхідних для надання послуги та вимоги до них

 1. Заява встановленої форми, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру;
 2. Документ встановленої форми про смерть, виданий закладом охорони здоров’я або судово-медичною установою;
 3. Паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства) пільгові посвідчення, військово-облікові документи померлого, паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства) суб’єкта звернення (у разі їх наявності)

4.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

У паперовій формі документи подаються заявником особисто 

 

5.

Оплата

Безоплатно.

 

6.

Результат надання послуги

Складання актового запису про смерть в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача свідоцтва про смерть, витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (або довідки) про смерть для отримання допомоги на поховання.

7.

Строк надання послуги

У день звернення

8.

Спосіб отримання відповіді (результату)

Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про смерть безпосередньо у ЦНАПі/Центрі Дії

9.

Акти законодавства щодо надання послуги

 1. Цивільний кодекс України;
 2. Сімейний кодекс України;
 3. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» ;
 4. Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито»;
 5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;
 6. Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 № 1064
 7. Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

  

з державної реєстрації смерті

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова

особа і структурний підрозділ

Дія

(В,У,П,3)

Термін виконання (днів)

1

Прийом, перевірка повноти документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, роз’яснення умов та порядку проведення державної реєстрації смерті, встановлення особи суб’єкта звернення

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

2

Формування та реєстрація за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр) заяви встановленої форми, надання її для ознайомлення та підписання суб’єкту звернення

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

3

Облік у відповідному журналі заяви встановленої форми

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

4

Прийняття рішення щодо надання адміністративної послуги

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

5

Складання в електронному вигляді в Реєстрі та на паперових носіях актового запису про смерть (державна реєстрація смерті)

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

6

Ознайомлення суб’єкта звернення з відомостями актового запису про смерть, складеного у  присутності суб’єкта звернення

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

7

Формування в Реєстрі та видача свідоцтва про смерть

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

8

Внесення відомостей до книги обліку бланків свідоцтв про смерть

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

9

Видача (вручення) суб’єкту звернення результату надання адміністративної послуги

Секретар сільської ради

 

В

У день звернення

Термін надання послуги

1 день

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З затверджує

 

Сільський голова                                                       Василь СОЛОМКО