Затверджено

рішенням виконавчого комітету

Банилівської  сільської ради 

№ 97 від 06.10.2023 року

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

 посвідчення заповіту (крім секретного)

 

1.

Інформація про ЦНАП

(місце подання документів та отримання результату послуги)

Відділ «Центр надання адміністративних послуг/ Центр Дії» Банилівської сільської ради

Адреса: вул. Гостинець, буд.63, с. Банилів Вижницького району Чернівецької області,  59216

Тел.: (03730) 5-93-71

Веб-сайт: https://banylivska-gromada.gov.ua

Електронна пошта: banulivsr2@gmail.com

Режим роботи:

Понеділок, вівторок, середа, четвер п’ятниця з 09.00 до 16.00.

Без перерви на обід

Субота, неділя – вихідні дні.

2.

Перелік документів, необхідних для надання послуги та вимоги до них

 1. Паспорт громадянина України – особи, що заповідає;
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 3. Квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита;
 4. Заповіт (за наявності - якщо він написаний заповідачем власноручно або за допомогою загальноприйнятних технічних засобів). Посадова особа органу місцевого самоврядування може на прохання особи записати заповіт з її слів власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. У цьому разі заповіт має бути прочитаний уголос та підписаний заповідачем, про що ним зазначається у заповіті перед його підписом.
 5. Документи на право власності на майно, яке заповідач заповідає (у випадку конкретизації майна).
 6. За бажанням - раніше посвідчений заповіт - у разі зміни заповіту (посвідчення нового заповіту).

 

3.

Оплата

Платно.

Державне мито у розмірі 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (85 копійок).

Реквізити:Банилівська сільська рада

р/р UA 958999980314010537000024369

МФО 899998

ЄДРПОУ 37836095

Код платежу: 22090100

Призначення платежу: Державне мито

Від сплати державного мита звільняються категорії громадян:

- громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

- громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

- особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

- особи з інвалідністю I та II групи.

За посвідчення громадянам заповітів і договорів дарування майна на користь держави, а також на користь державних підприємств, установ і організацій.

4.

Результат надання послуги

Виготовлений (у разі потреби) та посвідчений заповіт.

5.

Строк надання послуги

У день звернення (невідкладно)

6.

Спосіб отримання відповіді (результату)

Особисте звернення в ЦНАП/Центр Дії або до старости Коритненського старостинського округу

Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні органу місцевого самоврядування.

В окремих випадках, коли громадянин не може з’явитися в зазначене приміщення, нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаним приміщенням, але в межах території діяльності органу місцевого самоврядування.

 

7.

Акти законодавства щодо надання послуги

1. Закон України «Про нотаріат» (ст.ст. 37, 56-57).

2. Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, затверджений Наказом Міністерства юстиції України № 3306/5 від 11.11.2011, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.11.2011 р. за № 1298/20036 (пункт 1 розділу ІІІ).

3. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" № 7-93 від 21.01.1993 (підп. «є» пункту 3 ст.  3, ст. 4).

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

  

Посвідчення заповіту (крім секретного)

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова

особа і структурний підрозділ

Дія

(В,У,П,3)

Термін виконання (днів)

1

Прийом документів, що подаються заявником для посвідчення заповіту

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

2

Прийняття та розгляд усної заяви

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

3

Виготовлення та посвідчення заповіту

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

4

Стягнення державного мита

 

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

5

Державна реєстрація заповіту

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

6

Надіслання заяви до ДП «НАІС» про державну реєстрацію заповіту у єдиному реєстрі заповітів та спадкових справ

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

Термін надання послуги

1 день

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З затверджує

 

Сільський голова                                                       Василь СОЛОМКО

 

 

 

Затверджено

рішенням виконавчого комітету

Банилівської  сільської ради 

№ 97 від 06.10.2023 року

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

Скасування заповіту (крім секретного)

 

1.

Інформація про ЦНАП/ Центр Дії

(місце подання документів та отримання результату послуги)

Відділ «Центр надання адміністративних послуг/ Центр Дії» Банилівської сільської ради

Адреса: вул. Гостинець, буд.63, с. Банилів Вижницького району Чернівецької області,  59216

Тел.: (03730) 5-93-71

Веб-сайт: https://banylivska-gromada.gov.ua

Електронна пошта: banulivsr2@gmail.com

Режим роботи:

Понеділок, вівторок, середа, четвер п’ятниця з 09.00 до 16.00.

Без перерви на обід

Субота, неділя – вихідні дні.

2.

Перелік документів,

необхідних для надання послуги та вимоги до них

 1. Паспорт громадянина України;
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 3. Заява;
 4. Примірник заповіту, що скасовується (який знаходиться у заповідача – за наявності і за бажанням).

5.    Квитанція про оплату державного мита.

Справжність підпису на заяві про скасування заповіту повинна бути нотаріально засвідченою, зокрема уповноваженою посадовою особою органу місцевого самоврядування.

3.

Оплата

Платно.

Державне мито у розмірі 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (34 коп.).

Реквізити:Банилівська сільська рада

р/р UA 958999980314010537000024369

МФО 899998

ЄДРПОУ 37836095

Код платежу: 22090100

Призначення платежу: Державне мито

Від сплати державного мита звільняються категорії громадян:

- громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

- громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

- особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

- особи з інвалідністю I та II групи.

За посвідчення громадянам заповітів і договорів дарування майна на користь держави, а також на користь державних підприємств, установ і організацій.

4.

Результат надання послуги

Скасування заповіту (крім секретного) (відмітка про скасування заповіту в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, в алфавітній книзі обліку заповітів і відповідний напис на примірнику / примірниках заповіту).

5.

Строк надання послуги

У день звернення (невідкладно).

6.

Спосіб отримання відповіді (результату)

Особисте звернення в ЦНАП/Центр Дії або до старости Коритненського старостинського округу

Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні органу місцевого самоврядування. В окремих випадках, коли громадянин не може з’явитися в зазначене приміщення, нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаним приміщенням, але в межах території діяльності органу місцевого самоврядування.

7.

Акти законодавства щодо надання послуги

1. Закон України «Про нотаріат» (ст. 37, ст. 57);                                                    2. Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, затверджений Наказом Міністерства юстиції України № 3306/5від 11.11.2011 , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.11.2011 р. за № 1298/20036 (пункт 1.8-1.9 розділу ІІІ).

3. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.1993 № 7-93 (підп. «р» пункту 3 ст. 3).

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

  

скасування заповіту (крім секретного)

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова

особа і структурний підрозділ

Дія

(В,У,П,3)

Термін виконання (днів)

1

Прийом документів, що подаються заявником для скасування заповіту

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

2

Прийняття та розгляд усної заяви

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

3

Виготовлення документа про скасування заповіту

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

4

Стягнення державного мита

 

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

5

Державна реєстрація скасування заповіту

 

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

6

Надіслання заяви до ДП «НАІС» про державну реєстрацію скасування заповіту у єдиному реєстрі заповітів та спадкових справ

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

Термін надання послуги

1 день

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З затверджує

 

Сільський голова                                                       Василь СОЛОМКО

 

 

Затверджено

рішенням виконавчого комітету

Банилівської  сільської ради 

№ 97 від 06.10.2023 року

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

видача дубліката посвідченого органом місцевого самоврядування документа

 

1.

Інформація про ЦНАП

(місце подання документів та отримання результату послуги)

Відділ «Центр надання адміністративних послуг/ Центр Дії» Банилівської сільської ради

Адреса: вул. Гостинець, буд.63, с. Банилів Вижницького району Чернівецької області,  59216

Тел.: (03730) 5-93-71

Веб-сайт: https://banylivska-gromada.gov.ua

Електронна пошта: banulivsr2@gmail.com

Режим роботи:

Понеділок, вівторок, середа, четвер п’ятниця з 09.00 до 16.00.

Без перерви на обід

Субота, неділя – вихідні дні.

2.

Перелік документів необхідних для надання послуги та вимоги до них

 1. Паспорт громадянина України;
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 3. Квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.

 

Дублікат заповіту, посвідчений посадовою особою органу місцевого самоврядування, може бути виданий заповідачеві (у разі втрати або зіпсування заповіту) або вказаним у заповіті спадкоємцям (лише після подачі свідоцтва про смерть заповідача).

 

3.

Оплата

Платно.

Державне мито у розмірі 0,03 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (51 коп.).

Реквізити:Банилівська сільська рада

р/р UA 958999980314010537000024369

МФО 899998

ЄДРПОУ 37836095

Код платежу: 22090100

Призначення платежу: Державне мито

Від сплати державного мита звільняються категорії громадян:

- громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

- громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

- особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

- особи з інвалідністю I та II групи.

За посвідчення громадянам заповітів і договорів дарування майна на користь держави, а також на користь державних підприємств, установ і організацій.

4.

Результат надання послуги

Дублікат посвідченого органом місцевого самоврядування документа

5.

Строк надання послуги

У день звернення (невідкладно)

6.

Спосіб отримання відповіді (результату)

Особисте звернення в ЦНАП/Центр Дії або до старости Коритненського старостинського округу (залежно від місця посвідчення заповіту)

Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні органу місцевого самоврядування. В окремих випадках, коли громадянин не може з’явитися в зазначене приміщення, нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаним приміщеннямале в межах території діяльності органу місцевого самоврядування.

7.

Акти законодавства щодо надання послуги

1. Закон України «Про нотаріат» (ст.ст. 37, 53);                                                     2. Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, затверджений Наказом Міністерства юстиції України » № 3306/5 від 11.11.2011, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.11.2011 р. за № 1298/20036 (зокрема пункт 2.16 розділу ІІ);
3.
Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" № 7-93 від 21.01.1993 (підп. «т» пункту 3 ст. 3, ст. 4).

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

  

видача дубліката посвідченого органом місцевого самоврядування документа

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова

особа і структурний підрозділ

Дія

(В,У,П,3)

Термін виконання (днів)

1

Прийом документів, що подаються заявником для видачі дубліката

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

2

Виготовлення дубліката документа

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

3

Стягнення державного мита

 

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

4

Державна реєстрація скасування заповіту

 

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

6

Надіслання заяви до ДП «НАІС» про державну реєстрацію скасування заповіту у єдиному реєстрі заповітів та спадкових справ

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

Термін надання послуги

1 день

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З затверджує

 

Сільський голова                                                       Василь СОЛОМКО

 

Затверджено

рішенням виконавчого комітету

Банилівської  сільської ради 

№ 97 від 06.10.2023 року

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них

 

1.

Інформація про ЦНАП

(місце подання документів та отримання результату послуги)

Відділ «Центр надання адміністративних послуг/ Центр Дії» Банилівської сільської ради

Адреса: вул. Гостинець, буд.63, с. Банилів Вижницького району Чернівецької області,  59216

Тел.: (03730) 5-93-71

Веб-сайт: https://banylivska-gromada.gov.ua

Електронна пошта: banulivsr2@gmail.com

Режим роботи:

Понеділок, вівторок, середа, четвер п’ятниця з 09.00 до 16.00.

Без перерви на обід

Субота, неділя – вихідні дні.

2.

Перелік документів необхідних для надання послуги та вимоги до них

1. Паспорт громадянина України;

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

3. Оригінал документа, з якого робиться та засвідчується вірність копії;

4. Квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.

 

3.

Оплата

Платно.

Державне мито у розмірі 0,01 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (17 копійок) за сторінку.

Реквізити:Банилівська сільська рада

р/р UA 958999980314010537000024369

МФО 899998

ЄДРПОУ 37836095

Код платежу: 22090100

Призначення платежу: Державне мито

Від сплати державного мита звільняються категорії громадян:

- громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

- громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

- особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

- особи з інвалідністю I та II групи.

4.

Результат надання послуги

Засвідчена  копія (фотокопія) документа і виписка з нього

5.

Строк надання послуги

В день звернення (невідкладно)

6.

Спосіб отримання відповіді (результату)

Особисте звернення в ЦНАП/Центр Дії або до старости Коритненського старостинського округу (залежно від місця засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них)

Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні органу місцевого самоврядування. В окремих випадках, коли громадянин не може з’явитися в зазначене приміщення, нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаним приміщенням, але в межах території діяльності органу місцевого самоврядування.

7.

Акти законодавства щодо надання послуги

1. Закон України «Про нотаріат» (ст.ст. 37, 47, 75-77);                                                    2. Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, затверджений Наказом Міністерства юстиції України № 3306/5 від 11.11.2011, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.11.2011 р. за № 1298/20036 (пункт 3 розділу ІІІ);
3. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" № 7-93 від 21.01.1993 (підп. «п» пункту 3 ст. 3, ст. 4).

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них

  

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова

особа і структурний підрозділ

Дія

(В,У,П,3)

Термін виконання (днів)

1

Прийом документів, що подаються заявником для засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них

 

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

2

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

3

Стягнення державного мита

 

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

4

Державна реєстрація засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них

 

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

Термін надання послуги

1 день

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З затверджує

 

Сільський голова                                                       Василь СОЛОМКО

 

Затверджено

рішенням виконавчого комітету

Банилівської  сільської ради 

№ 97 від 06.10.2023 року

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

Засвідчення справжності підпису на документах

 

 

1.

Інформація про ЦНАП

(місце подання документів та отримання результату послуги)

Відділ «Центр надання адміністративних послуг/ Центр Дії» Банилівської сільської ради

Адреса: вул. Гостинець, буд.63, с. Банилів Вижницького району Чернівецької області,  59216

Тел.: (03730) 5-93-71

Веб-сайт: https://banylivska-gromada.gov.ua

Електронна пошта: banulivsr2@gmail.com

Режим роботи:

Понеділок, вівторок, середа, четвер п’ятниця з 09.00 до 16.00.

Без перерви на обід

Субота, неділя – вихідні дні.

2.

Перелік документів необхідних для надання послуги та вимоги до них

 1. Паспорт громадянина України;
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 3. Документ для засвідчення підписом.

4. Квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.

3.

Оплата

Платно.

Державне мито у розмірі 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (34 коп.) за кожен підпис.

Реквізити:Банилівська сільська рада

р/р UA 958999980314010537000024369

МФО 899998

ЄДРПОУ 37836095

Код платежу: 22090100

Призначення платежу: Державне мито

Від сплати державного мита звільняються категорії громадян:

- громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

- громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

- особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

- особи з інвалідністю I та II групи.

4.

Результат надання послуги

Документ, на якому засвідчено справжність підпису

5.

Строк надання послуги

У день звернення (невідкладно)

6.

Спосіб отримання відповіді (результату)

Особисте звернення в ЦНАП/Центр Дії або до старости Коритненського старостинського округу (залежно від місця засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них)

Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні органу місцевого самоврядування. В окремих випадках, коли громадянин не може з’явитися в зазначене приміщення, нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаним приміщенням, але в межах території діяльності органу місцевого самоврядування.

7.

Акти законодавства щодо надання послуги

1. Закон України «Про нотаріат» (ст. 37, 78);                                              2. Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, затверджений Наказом Міністерства юстиції України № 3306/5 від 11.11.2011, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.11.2011 р. за № 1298/20036 (пункт 4 розділу ІІІ);
3.
Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.1993 № 7-93 (підп. «р» пункту 3 ст. 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

Засвідчення справжності підпису на документах

  

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова

особа і структурний підрозділ

Дія

(В,У,П,3)

Термін виконання (днів)

1

Прийом документів, що подаються заявником для засвідчення справжності підпису на документах

 

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

2

Засвідчення справжності підпису на документах

 

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

3

Стягнення державного мита

 

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

4

Державна реєстрація засвідчення справжності підпису на документах

 

 

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

Термін надання послуги

1 день

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З затверджує

 

Сільський голова                                                       Василь СОЛОМКО

 

Затверджено

рішенням виконавчого комітету

Банилівської  сільської ради 

№ 97 від 06.10.2023 року

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених (крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами)

 

1.

Інформація про ЦНАП

(місце подання документів та отримання результату послуги)

Відділ «Центр надання адміністративних послуг/ Центр Дії» Банилівської сільської ради

Адреса: вул. Гостинець, буд.63, с. Банилів Вижницького району Чернівецької області,  59216

Тел.: (03730) 5-93-71

Веб-сайт: https://banylivska-gromada.gov.ua

Електронна пошта: banulivsr2@gmail.com

Режим роботи:

Понеділок, вівторок, середа, четвер п’ятниця з 09.00 до 16.00.

Без перерви на обід

Субота, неділя – вихідні дні.

2.

Перелік документів необхідних для надання послуги та вимоги до них

 1. Паспорт громадянина України;
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 3. Квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.

3.

Оплата

Платно.

Державне мито у розмірі 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (34 коп.).

Реквізити:Банилівська сільська рада

р/р UA 958999980314010537000024369

МФО 899998

ЄДРПОУ 37836095

Код платежу: 22090100

Призначення платежу: Державне мито

Від сплати державного мита звільняються категорії громадян:

- громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

- громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

- особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

- особи з інвалідністю I та II групи.

4.

Результат надання послуги

Виготовлена та посвідчена довіреність

5.

Строк надання послуги

В день звернення (невідкладно)

6.

Спосіб отримання відповіді (результату)

Особисте звернення в ЦНАП/Центр Дії або до старости Коритненського старостинського округу (залежно від місця засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них)

Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні органу місцевого самоврядування. В окремих випадках, коли громадянин не може з’явитися в зазначене приміщення, нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаним приміщенням, але в межах території діяльності органу місцевого самоврядування.

7.

Акти законодавства щодо надання послуги

1. Закон України «Про нотаріат» (пункт 4 частини другої ст. 40, ст. 58);                                          2. Порядок посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 № 419 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 2006 р. № 940);
3. Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 "Про державне мито" (підп. «й» пункту 3 ст. 3
, ст. 4).

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

  

Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених (крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами)

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова

особа і структурний підрозділ

Дія

(В,У,П,3)

Термін виконання (днів)

1

Прийом документів, що подаються заявником для посвідчення довіреності, прирівнюваної до нотаріально посвідченої

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

2

Прийняття та розгляд усної заяви

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

3

Посвідчення довіреності, прирівнюваної до нотаріально посвідченої

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

4

Стягнення державного мита

 

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

5

Державна реєстрація довіреності, прирівнюваної до нотаріально посвідченої

Секретар сільської ради/ староста

 

В

У день звернення

Термін надання послуги

1 день

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З затверджує

 

Сільський голова                                                       Василь СОЛОМКО