Дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ) - це альтернативна форма державного утримання та виховання дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування. Це сім’я, яка добровільно за плату взяла на виховання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, для забезпечення сімейним вихованням та спільним проживанням. Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 дітей, враховуючи рідних дітей. Батьки-вихователі несуть обов’язки по вихованню та розвитку дітей, тотожні батьківським, вони є законними представниками своїх вихованців.

Як створити дитячий будинок сімейного типу?

Рішення про створення та забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу приймається виконавчим органам міської ради на підставі заяви подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, що виявили бажання створити такий будинок, та поданого службою у справах дітей відповідного висновку про наявність умов для його створення з урахуванням рекомендації центру соціальних служб за результатами проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Хто може бути батьками-вихователями?

Батьками-вихователями можуть бути повнолітні та працездатні особи, які успішно пройшли відповідне навчання в центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Вони мають бути фізично здоровими, емоційно врівноваженими, мати здатність до виховання дітей.

Які діти влаштовуються до дитячого будинку сімейного типу?

В першу чергу до таких будинків влаштовуються діти, які перебувають між собою в родинних стосунках та мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Влаштування дітей проводить служба у справах дітей.

До якого часу діти можуть перебувати в дитячому будинку сімейного типу?

Вихованці перебувають у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічному, вищому навчальному закладі I-IV рівня акредитації до його закінчення, але не пізніше досягнення ними 23-річного віку.

Які обов'язки покладено на батьків- вихователів?

Батьки-вихователі несуть відповідальність за життя, здоров'я, фізичний і психічний розвиток вихованців. Вони є законними представниками вихованців і захисниками їх прав та інтересів у всіх органах, установах та організаціях без спеціальних на те повноважень.

Як здійснюється матеріальне забезпечення вихованців дитячого будинку сімейного типу?

Державна соціальна допомога на дітей призначається батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця в грошовій формі. Грошове забезпечення розподіляється між батьками-вихователями рівними частинами за їх згодою.

Надається в розмірі, що становить:

•  2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку;

• для дітей з інвалідністю – 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку;

• для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які навчаються у закладах загальної середньої освіти, за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення відповідних закладів освіти, розмір державної соціальної допомоги становить 2,5 прожиткового мінімуму для працездатної особи, для осіб з інвалідністю – 3,5 прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Батькам-вихователям дитячого будинку ciмейного типу виплачується грошове забезпечення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Соціальне супроводження ДБСТ на постійній основі здійснює фахівець із соціальної роботи.

https://rada.info/upload/users_files/04062096/gallery/large/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F1_1.jpg